T e r u g   n a a r   o v e r z i c h t :   P r a k t i j k o p l e i d i n g   e n   s t a g e

J e   l e e r t   a u t o r i j d e n   m e t   e e n   b e g e l e i d e r

Je leert autorijden met een begeleider en je moet steeds oefenen met een begeleider.
Met deze methode ben je niet zeker of je een begeleider hebt die je de juiste rijtechnieken kan aanleren en je leert om zo veilig en correct mogelijk volgens het verkeersreglement te rijden.
Het risico dat je de auto van je begeleider gaat beschadigen is groter, zeker wanneer je je éérste stapjes zet met een auto.
Deze leermothode, zonder rijschool, geeft gemiddeld slechts 40% slaagkans voor het praktijkexamen.

De beste referentie die een begeleider kan geven, is het slaagpercentage dat hij/zij voordien met andere kandidaten heeft bereikt.
Voor de begeleider zelf is deze methode heel tijdsintensief, spannend en niet zonder risico's. Als je alle kosten rekent, komt deze methode soms duurder uit dan leren rijden met de rijschool.
Sommige begeleiders halen goede resultaten met hun leerlingen en andere niet. Het is dus heel belangrijk om een goede begeleider te kiezen.

Indien jij of je begeleider niet zeker bent of je wel goed bezig bent, is het sterk aan te raden om een evaluatieles te nemen bij een erkende rijschool. De begeleider mag de les meevolgen en dit heeft het voordeel dat jouw begeleider van een professionele instructeur te weten komt wat de punten ter verbetering zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet geslaagd zijn voor theorie en dan kun je op het gemeentehuis een voorlopig rijbewijs 'met begeleider' verkrijgen dat 36 maand geldig is.
Je mag je praktijkopleiding met begeleider beginnen als je 17 jaar bent.
Begeleiders moeten een attest tonen dat ze het vormingsmoment hebben gevolgd.

Je mag op alle Belgische wegen rijden, dus ook op de snelweg.
Je mag niet rijden van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
Je moet steeds vergezeld zijn van een begeleider die minstens 8 jaar een rijbewijs heeft en er mag nog een begeleider mee.

Je moet minstens 9 maand stage volbracht hebben en minstens 18 jaar zijn om het praktijkexamen te kunnen afleggen en je voorlopig rijbewijs mag ook niet vervallen zijn. Je mag praktijkexamen doen met de rijschoolauto + instructeur als je vooraf minstens 2 uur rijles hebt gevolgd of met je eigen auto + begeleider.

Praktische informatie van het examencentrum en de voorwaarden vind je op www.goca.be


Je vindt vast en zeker een rijschool in jouw buurt