T e r u g   n a a r   o v e r z i c h t :   P r a k t i j k o p l e i d i n g   e n   s t a g e

J e   c o m b i n e e r t   p r a k t i j k o p l e i d i n g   b i j   d e   r i j s c h o o l ,   m e t   b e g e l e i d e r

Je kunt rijlessen met de rijschool nemen en tussendoor oefen je met een begeleider. Je kan b.v. beginnen met een starterspakket van 6 uur met de rijschool en dan een periode verder oefenen met een begeleider.
Je kunt tijdens je stage steeds bijlessen nemen en een evaluatieles vóór je praktijkexamen gaat doen. Je stelt in feite zelf je menu samen naargelang je behoefte hebt aan bijlessen (6 uur, 8 uur, 10 uur, 12 uur, enz...).

De begeleider mag de les meevolgen en dit heeft het voordeel dat jouw begeleider van een professionele instructeur te weten komt wat de punten ter verbetering zijn. Je leert rijden met een auto van de rijschool die ingericht is met een dubbele bediening zodat de instructeur kan overnemen in moeilijke situaties. Dat geeft meer vertrouwen, geeft sneller resultaten en je riskeert niet dat je de auto van je begeleider gaat beschadigen, zeker wanneer je je éérste stapjes zet met een auto.

Na een basisopleiding van 6 uur ben je normaal in staat om de basisvaardigheden te kennen waarmee je verder kunt oefenen met een begeleider. Maar autorijden is veel meer dan rijtechniek! Je kunt tussendoor ook nog rijlessen nemen waarbij je zo goed mogelijk voorbereid wordt op het praktijkexamen zodat je leert om zo veilig en correct mogelijk te rijden. Professionele instructeurs weten immers exact wat er verwacht wordt op het praktijkexamen.

Het voordeel van deze gecombineerde opleiding is dat je van het begin de juiste rijtechnieken aanleert van een professionele instructeur en je wordt tussendoor opgevolgd zodat je leert om veilig en correct te rijden.
Zo kun je gericht oefenen met je begeleider.

Wat zijn de voorwaarden?

Je mag je praktijkopleiding beginnen als je 17 jaar bent.
Als je je inschrijft in een rijschool breng je je identiteitskaart mee, het attest 'geslaagd voor theorie' of 'voorlopig rijbewijs met begeleider'.
Begeleiders moeten een attest tonen dat ze het vormingsmoment hebben gevolgd.

Een voorlopig rijbewijs 'met begeleider' is 36 maand geldig.
Je mag op alle Belgische wegen rijden, dus ook op de snelweg.
Je mag niet rijden van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Je moet vergezeld zijn van minstens 1 en maximum 2 begeleiders die minstens 8 jaar een rijbewijs B hebben en vermeld staat op jouw voorlopig rijbewijs. Er mag géén extra pasagier mee!

Je moet minstens 9 maand stage volbracht hebben en minstens 18 jaar zijn om het praktijkexamen te kunnen afleggen en je voorlopig rijbewijs + theorie moet geldig zijn (max. 36 maand).
Je mag praktijkexamen doen met de rijschoolauto + instructeur of met je eigen auto + begeleider.
Vele kandidaten nemen vooraf nog 2 uur evaluatieles bij de rijschool , maar dat is niet verplicht. Dat geeft meestal hogere slaagkans.

Praktische informatie van het examencentrum en de voorwaarden vind je op www.goca.be


Je vindt vast en zeker een rijschool in jouw buurt