Defensief
- - - - - - - -
D


De examinator verwacht - dat je defensief rijdt :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • dat je steeds tracht om ongevallen te vermijden.
 • dat je zelf zo veilig en correct mogelijk rijdt.
 • dat je rekening houdt met fouten van andere weggebruikers.
 • dat je kwetsbare weggebruikers nooit in gevaar brengt.
 • dat je je rijstijl aanpast aan alle verkeersomstandigheden.
 • dat je steeds alert reageert.
 • dat je voorspelbaar rijgedrag vertoont.
 • dat je besluitvaardig en consequent je intenties uitvoert.
 • dat je eventueel gevaar tijdig ziet en gepast reageert.
 • dat je vlot deelneemt aan de verkeersstroom.
 • dat je op de juiste plaats rijdt en niet gevaarlijk hindert.
 • dat je gedrag hoffelijk is maar dat je niet onnodig voorrang verleent.
 • dat je vooraf je auto inspecteert en in optimale conditie houdt.
 • dat je niet ingaat op verkeersagressie.
 • kortweg, dat passagiers zich bij jou veilig voelen.