Verkeers -
inzicht
- - - - - - - -

I


De examinator verwacht - dat je verkeersinzicht hebt en gepast reageert
:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • dat je vooruit ziet en -denkt.
  • dat je verkeerssituaties die zich aan het ontwikkelen zijn, ziet aankomen.
  • dat je verkeerssituaties en verkeersstromen juist kunt inschatten.
  • dat je afstand en snelheid van andere weggebruikers juist weet in te schatten.
  • dat je gepast en besluitvaardig reageert.