Algemene info over de gevaarherkenningstest, voorafgaande controles, manoeuvres en openbare weg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Binnenkort ga je je praktisch rij-examen afleggen.

Vanaf 1 juni 2017 bestaat het examen praktijk uit 3 delen en duurt ongeveer 50 minuten.

Eerst moet je een gevaarherkenningstest afleggen op een computer.

Daarna zijn er voorafgaande controles aan jouw auto.

Tenslotte ga je een rit maken op de openbare weg waaronder je, via lottrekking, 2 van de 8 mogelijke manoeuves moet uitvoeren.

De examinator zal je een bestemming geven.
Je mag met GPS jouw bestemming vinden of de wegwijzers volgen.

De rijprof wil je tips meegeven zodat je weet wat van je verwacht wordt en hoe je je best kunt voorbereiden.

Neem alvast deze site eens door en als je daarna nog vragen hebt, kun je terecht op het forum van www.gratisrijbewijsonline.be onder de rubriek praktijkexamen.

     klik hier voor praktische info van het examencentrum over het praktijkexamen.
     klik hier voor de folder van het examencentrum over het praktijkexamen.

     De gevaarherkenningstest doe je voor of na de autorit op een computer.
 • Je krijgt een aantal filmpjes te zien
 • Je moet aankruisen welk mogelijk gevaar je gezien hebt
 • Je moet minstens 6/10 halen, zoniet krijg je een voorbehoud, maar mag je verder doen aan het examen
     Voor de voorafgaande controles verwacht de examinator dat je:
 • enkele technische controles kunt aanwijzen (bv. oliepeilstok)
 • enkele voorzorgsmaatregelen kunt nemen (bv. spiegels afstellen)
 • de bediening van je voertuig kent (bv. lichten)
     Voor de rit op de openbare weg verwacht de examinator in het algemeen dat je
     op een veilige en vlotte wijze kan deelnemen aan het verkeer d.w.z. dat je:
 • efficiënt gaat kijken
 • je snelheid voortdurend weet aan te passen aan de omstandigheden
 • de wegcode correct kunt toepassen
 • verkeersinzicht hebt, gepast reageert en initiatief neemt
 • de juiste rijtechniek toepast
 • defensief rijdt
     Voor de manoeuvres op de openbare weg verwacht de examinator dat je:
 • inzicht hebt
 • snel oplossingen vindt
 • de manoeuvres veilig en vlot kunt uitvoeren

Klik bovenaan op de overeenstemmende knop voor meer details