Wegcode
- - - - - - - -

W

Al je vragen over
de wegcode vind je bij:

www.gratisrijbewijsonline.be
rijbewijs theorie
& 1000 oefenvragen

&

www.wegcode.be
Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement

 
De examinator verwacht - dat je de wegcode correct toepast
:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                    Enkele veel voorkomende aandachtspunten zijn:
 • dat je niet in een verboden richting rijdt.
  De examinator zal je nooit bewust in een verboden richting sturen.
  De examinator mag wel zwijgen als je een verboden richting nadert en dan moet je zelf zien welke weg je nog kunt nemen.

 • dat je alle voorrangregels correct toepast maar ook niet onnodig voorrang verleent b.v.:

  - stopbord: dat je stopt aan een stopbord (of stopstreep) en voorrang verleent.
  D.w.z. de wielen moeten volledig stilstaan en dan aandachtig kijken en voorrang verlenen.
  Ook stoppen als er geen weggebruikers zijn!
   Animatie Stopbord

  - Omgekeerde driehoek: dat je voorrang verleent en je moet enkel stoppen indien dat nodig is.
   Animatie Omgekeerde 3hoek

  - voorrang aan rechts verlenen :
  Op kruispunten voorrang aan rechts, of je nu voorrang krijgt of voorrang moet verlenen, moet je altijd uiterst voorzichtig zijn.
  Je moet je snelheid aanpassen naargelang het uitzicht dat je hebt, zodanig dat je rustig kunt afremmen of stoppen, rekening houdend met een achterligger, om nog vóór het kruispunt voorrang te kunnen verlenen.
  Je moet voorrang verlenen aan alle bestuurders, dus ook aan (brom-)fietsers die van rechts komen.
  Ook wanneer de van rechts komende bestuurder een fietpad of een doorlopend trottoir dwarst, behoudt hij zijn voorrang
  behalve t.o.v. (brom)fietsers en voetgangers die zich rechtmatig op het fietspad of de trottoir bevinden.
  Wanneer een bestuurder die van rechts komt gestopt is, behoudt hij zijn voorrang en moet je hem nog steeds voorrang verlenen. Maar... als de van rechts komende bestuurder gestopt blijft staan omdat hij geblokkeerd is (b.v. omwille van andere weggebruikers aan wie hij op zijn beurt moet voorrang verlenen), dan mag je voorzichtig (oogcontact) verderrijden, indien je zulks kan doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats, de snelheid en de afstand.

  Als je zelf van rechts komt en je ziet dat de van links komende bestuurder voldoende afstand heeft en traag genoeg rijdt moet je voorzichtig maar vlot verderrijden.
   Animatie Voorrang van rechts
   Animatie Voorrang van rechts & fietspad
   Animatie Voorrang van rechts & gestopt
   Animatie Voorrang van rechts & gestopt maar... geblokkeerd

  - dat je doorgang geeft aan prioritaire voertuigen (blauw zwaailicht + sirene)
  en een reddingsstrook voorziet bij file.
   Animatie doorgang aan prioritaire voertuigen

  - dat je bij sterk vertraagd verkeer een reddingsstrook voorziet
  en ritst zoals het hoort.
   Animatie Ritsen

  - dat je goed het verschil ziet tussen de voorrang op een rotonde en een kruispunt met middeneiland .
  Animatie Rotonde
   Animatie kruispunt met middeneiland

  - oversteekplaatsen voor voetgangers (die niet geregeld worden door een bevoegd persoon of door verkeerslichten):
  Voetgangers mogen zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.
  Je moet, als bestuurder, oversteekplaatsen met matige snelheid naderen en voorrang verlenen aan de voetgangers
  die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven
  .
  Dit geldt over de volledige oversteekplaats, zowel rechts als links ervan. (Kijk links én rechts.)
   Animatie Oversteekplaats voor voetgangers

  - oversteekplaatsen voor (brom)fietsers (die niet geregeld worden door een bevoegd persoon of door verkeerslichten) :
  (Brom)fietsers mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen.
  Je moet, als bestuurder, oversteekplaatsen voor (brom)fietsers met matige snelheid naderen teneinde
  zij die er zich op bevinden
  niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet je stoppen om ze te laten doorrijden.
  Dit geldt over de volledige oversteekplaats, zowel rechts als links ervan.
  Opgelet, een (brom)fietser op een fietspad dat de rijbaan dwarst moet je altijd voorrang verlenen.
   Animatie Oversteekplaats (brom)fietsers

  - autobushalte
  Je moet voorrang verlenen aan een autobus die haar halteplaats wil verlaten binnen de bebouwde kom
  als ze haar richtingaanwijzers heeft aangezet. Buiten de bebouwde kom dus niet!
   Animatie autobushalte
 • plaats op de openbare weg:
  dat je veilig rechts moet rijden (behalve de uitzonderingen) maar ook niet te rechts als er kwetsbare weggebruikers of hindernissen zijn; dat je niet rijdt over een trottoir, fietspad, verkeersgeleider, over een doorlopende streep e.d. behalve wanneer er op korte tijd geen enkele andere oplossing is om de verkeersknoop te ontwarren en met de nodige voorzichtigheid;
  dat je kruispunten en oversteekplaatsen vrijhoudt als je op voorhand kunt zien dat je erop zal moeten stoppen.
 • kruisen: met voldoende zijafstand en indien nodig vertragen, uitwijken of stoppen.
  Op kruispunten als je links afslaat moet je achter elkaar (rechts) kruisen, behalve als er pijlen zijn die je moet volgen of als je wegens de plaatsgesteldheid (schuin kruispunt) niet rechts kan kruisen.
   Animatie Achter elkaar kruisen
   Animatie Voor elkaar kruisen